dijous, 17 de juliol del 2008

Com s'ha de fer l'apostasia?

1. Omplir el document de comunicació d’apostasia (fer-ne original i còpia)
2. Adjuntar fotocòpia del DI (Document d'Identitat)
3. Adjuntar la partida de baptisme (no és imprescindible)
4. Entregar el document de comunicació d'apostasia amb el full amb la fotocòpia del DI a un dels punts d'entrega d'apostasies. (Mireu el mapa més avall).


Com que el document de comunicació d’apostasia s’ha de dirigir al bisbe de la diòcesi a la qual pertany l’església a on et van batejar, adjuntem la referència de les diòcesis catalanes per tal que pugueu incloure les dades correctes. La diòcesi a la que es pertany sempre és aquella d'on estem empadronats o empadronades.

Per consultar diòcesis de fora dels Països Catalans, consultar a: http://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis


1 comentari:

Unknown ha dit...

Companys, no es pot descarregar el document formulari per apostatar, diu que no existeix l'arxiu!